Писмен въпрос E-3993/08, зададен от Norbert Glante (PSE) на Комисията. Взаимно признаване на правото за извършване на експлозии