Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2009. gada 23. aprīlis) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no Lēmuma par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu