/* */

Писмен въпрос E-0841/07 зададен от Gerardo Galeote (PPE-DE) и Ana Mato Adrover (PPE-DE) на Комисията. Отточни води, източник на замърсяване в Гибралтарския залив