Писмен въпрос E-0963/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Употреба на незаконни наркотични вещества от членове на Комисията