Дело T-286/06: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г.  — Torres/СХВП — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността TORRE DE GAZATE — По-ранни национални и международни словни марки TORRES и LAS TORRES — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване)