2007/290/ЕООтчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2007 г.