Писмен въпрос E-1858/07 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Качеството на водата за консумация от човека в Ирландия