Решение на Съда (четвърти състав) от 20 ноември 2014 г.$