Писмен въпрос E-4254/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Отричането на холокоста от германците