Писмен въпрос E-010572/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Предупредителни надписи върху опаковките на алкохолните напитки