Komisjoni otsus, 10. november 2000, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise taotluse menetluslõiv ja aastamaks (teatavaks tehtud numbri K(2000) 3279 all)EMPs kohaldatav tekst.