Регламент (ЕО) № 81/2007 на Комисията от 29 януари 2007 година за определяне на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и споразумението с Индия, за периода на доставка 2006/2007 г.