Писмен въпрос E-4047/08, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Изгаряне на торф в Ирландия