Покана за представяне на кандидатури Политика за защита на потребителите