Писмен въпрос E-3152/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Дискриминация на англичани