PROPCELEX Регламент (ЕО) № 787/2008 на Комисията от 6 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци