Наредба № 6 от 05.03.2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки.