Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2