Писмен въпрос E-2267/09, зададен от Kathy Sinnott (IND/DEM) на Комисията. Терминал за регазификация на втечнен природен газ в Шанон