Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи