Mål C-247/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Hannover (Tyskland) den 29 april 2016 – Heike Schottelius mot Falk Seifert