Zadeva C-247/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hannover (Nemčija) 29. aprila 2016 – Heike Schottelius/Falk Seifert