Vec C-247/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 29. apríla 2016 – Heike Schottelius/Falk Seifert