Zaak C-247/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hannover (Duitsland) op 29 april 2016 — Heike Schottelius/Falk Seifert