Lieta C-247/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. aprīlī iesniedza Landgericht Hannover (Vācija) – Heike Schottelius/Falk Seifert