Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5116 — Total France/S-Oil/Total Isu Oil) Text cu relevanță pentru SEE