Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5116 — Total France/S-Oil/Total Isu Oil) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti