Дело C-315/07: Искане за преюдициално заключение, направено от Landesgerichts Klagenfurt (Австрия) на 9 юли 2007 г. — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt