TITJUR Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 10 октомври 2007 г. # Michael Berrisford срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Длъжностни лица - Повишение. # Дело F-107/06. Berrisford/Комисия