Държавна помощ — Унгария — Държавна помощ C 14/09 (ex NN 17/09) — Потенциална помощ за Péti Nitrogénművek — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП )