Дело C-150/08: Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Нидерландия) — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën (Комбинирана номенклатура — Тарифни позиции 2206 и 2208 — Ферментирала напитка, която съдържа дестилиран алкохол — Напитка, получена първоначално от плод или от естествен продукт — Добавяне на вещества — Последици — Загуба на вкуса, аромата и вида на първоначалната напитка)