Дело F-25/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юли 2007 г. — Ider, Desorbay и Noschese/Комисия (Публична служба — Договрно наети служители — Класиране и заплата — Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB) — Служители, на които са възложени изпълнителни функции — Бивши работници, наети по белгийското право — Промяна в условията на работа — Равно третиране)