Заключение на генералния адвокат Mengozzi представено на25 юни 2008 г. # R. H. H. Renneberg срещу Staatssecretaris van Financiën. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия. # Свободно движение на работници - Член 39 ЕО - Данъчно законодателство - Данък върху доходите - Определяне на облагаемата основа - Гражданин на държава-членка, получаващ всички или почти всички свои облагаеми доходи в нея - Пребиваване в друга държава-членка. # Дело C-527/06. TITJUR Renneberg