Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2009 от 29 май 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП