Писмен въпрос E-3511/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Лайза Аштън, Ислямът и компанията Би Ем Ай (BMI)