Správa o pokroku Turecka za rok 2008 Uznesenie Európskeho parlamentu z  12. marca 2009 o správe o pokroku Turecka za rok 2008