Turcijas 2008. gada progresa ziņojums Eiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu