Доклад за напредъка на Турция за 2008 г. Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г.