Писмен въпрос E-2890/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Премахване на детската бедност