Писмен въпрос E-3440/07 зададен от Sajjad Karim (ALDE) на Комисията. Техническа помощ за изграждането на капацитет