Регламент (ЕС) 2017/762 на Съвета от 25 април 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2013 за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum