Регламент (ЕО) № 828/2008 на Комисията от 21 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци