Състояние на Общата селскостопанска политика#Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно равносметката за състоянието на Общата селскостопанска политика (2007/2195(INI))