Писмен въпрос E-1981/08 зададен от Jim Allister (NI) на Комисията. Лекари-специалисти