Писмен въпрос E-6528/08 зададен от Frank Vanhecke (NI) на Комисията. Спор между Кипър и Турция относно проучването на находища на нефт