PROPCELEX Регламент № 423/67/ЕИО, 6/67/ЕВРАТОМ на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнагражденията на членовете на Комисиите на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и на Висшия орган, които не са били назначени за членове на Единната комисия на европейските общности