Определение на Съда (осми състав) от 14 май 2008 г.