Писмен въпрос E-3853/08, зададен от Glenys Kinnock (PSE) на Комисията. Детския труд в Узбекистан