/* */

Писмен въпрос E-6487/07, зададен от Giuseppe Gargani (PPE-DE) на Комисията. Възможно хармонизиране на разрешителните на фирмите в частния охранителен сектор и правно признаване на заетите в този сектор