Писмен въпрос E-4671/08, зададен от Frieda Brepoels (PPE-DE) на Комисията. Сектор Недвижими имоти